Aktualności
18 sierpnia 2020
ROK SZKOLNY 2021/2022-ZAPISY RUSZYŁY
Drodzy Uczniowie - obecni i nowi - zapisy na rok szkolny 2021/2022 wystartowały ! :-) Rekrutacja i zapisy pod numerem telefonu  - 607 575 566....
Wybierz promocję dla siebie Dla uczniów i dorosłych Dla członków rodziny Dla dzieci, młodzieży, studentów
Testy kwalifikacyjne

Przed rozpoczęciem kursu każdy słuchacz zostanie poproszony o wypełnienie testu kwalifikacyjnego (test pisemny oraz rozmowa z lektorem), na podstawie którego zostanie przydzielony do grupy o określonym poziomie zaawansowania.  Wstępna kwalifikacja nie dotyczy osób rozpoczynających kurs na poziomie początkowym.

Testy będą przeprowadzane w budynku Szkoły we wskazanych uprzednio terminach.

Poziomy zaawansowania:

Nauka języka angielskiego w naszej szkole odbywa się na pięciu stopniach zaawansowania językowego. Podział na poziomy biegłości językowej został określony zgodnie ze standardami Rady Europy.

Poziom 1 - beginners - początkujący

A1

Słuchanie:  Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny
i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne
a wymowa wyraźna.

Czytanie: Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach.

Mówienie: Potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz
pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję  powiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania.

Samodzielne wypowiadanie się: Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których znam.

Pisanie: Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce,
np. z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

Poziom 2 - elementary - elementarny

A2

Słuchanie: Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca
i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.

Czytanie: Potrafię czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady
jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne.

Mówienie: Potrafię brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.

Samodzielne wypowiadanie się: Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną
i poprzednią pracę.

Pisanie: Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś.

Poziom 3 - pre-intermediate - średniozawansowany niższy

A2

Poziom 4 - intermediate - średniozaawansowany

B1

Słuchanie: Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych
i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.

Czytanie: Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

Mówienie: Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię - bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących).

Samodzielne wypowiadanie się: Potrafię łączyć wyrażenia
w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać
i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.

Pisanie: Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane
z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

Poziom 5 - upper intermediate - średniozaawansowany wyższy

B2

Słuchanie:  Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.

Czytanie: Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.

Mówienie: Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie
i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy
z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział
w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie
i broniąc swoich poglądów.

Samodzielne wypowiadanie się: Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

Pisanie: Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia
i przeżycia.