Aktualności
20 listopad 2027
ROZWIĄZANIE KONKURSU „Czyste powietrze otacza mnie”
Jury po wspólnej dyskusji nad zwycięzcami, postanowiło nagrodzić poniższe zaprezentowane prace. Mamy wyłonione trzy główne nagrody,...
Wybierz promocję dla siebie Dla uczniów i dorosłych Dla członków rodziny Dla dzieci, młodzieży, studentów
Testy kwalifikacyjne

Przed rozpoczęciem kursu każdy słuchacz zostanie poproszony o wypełnienie testu kwalifikacyjnego (test pisemny oraz rozmowa z lektorem), na podstawie którego zostanie przydzielony do grupy o określonym poziomie zaawansowania.  Wstępna kwalifikacja nie dotyczy osób rozpoczynających kurs na poziomie początkowym.

Testy będą przeprowadzane w budynku Szkoły we wskazanych uprzednio terminach.

Poziomy zaawansowania:

Nauka języka angielskiego w naszej szkole odbywa się na pięciu stopniach zaawansowania językowego. Podział na poziomy biegłości językowej został określony zgodnie ze standardami Rady Europy.

Poziom 1 - beginners - początkujący

A1

Słuchanie:  Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny
i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne
a wymowa wyraźna.

Czytanie: Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach.

Mówienie: Potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz
pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję  powiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania.

Samodzielne wypowiadanie się: Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których znam.

Pisanie: Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce,
np. z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

Poziom 2 - elementary - elementarny

A2

Słuchanie: Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca
i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.

Czytanie: Potrafię czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady
jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne.

Mówienie: Potrafię brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.

Samodzielne wypowiadanie się: Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną
i poprzednią pracę.

Pisanie: Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś.

Poziom 3 - pre-intermediate - średniozawansowany niższy

A2

Poziom 4 - intermediate - średniozaawansowany

B1

Słuchanie: Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych
i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.

Czytanie: Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

Mówienie: Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię - bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących).

Samodzielne wypowiadanie się: Potrafię łączyć wyrażenia
w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać
i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.

Pisanie: Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane
z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

Poziom 5 - upper intermediate - średniozaawansowany wyższy

B2

Słuchanie:  Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.

Czytanie: Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.

Mówienie: Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie
i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy
z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział
w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie
i broniąc swoich poglądów.

Samodzielne wypowiadanie się: Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

Pisanie: Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia
i przeżycia.